Keti's

Leeftijd: 
3de + 4de middelbaar

Wie zijn ze?

Meisjes worden hun ‘nieuw’ lichaam langzaamaan gewoon. Het is veel vrouwelijker geworden. Ze gebruiken het spel graag om te testen hoever ze ermee kunnen gaan. Maar met dat lichaam durven ze ook experimenteren op seksueel vlak: een op de vier jongeren heeft het eerste intiem contact tussen de leeftijd van veertien en zestien jaar. Jongens ontwikkelen vooral hun kracht. Zij willen dat uitproberen tijdens hevige spelen. De ketiperiode is een tijd van vragen stellen: over hun eigen identiteit die ze vergelijken met die van leeftijdsgenoten, maar ook met de ideaalbeelden die hen via de media bereiken. Daarnaast stellen ze vragen over fundamentele keuzes, bijvoorbeeld aan hun ouders of aan ketileiding, over hún keuzes. De maatschappij wordt niet meer genomen zoals ze is, maar ze wordt bevraagd op haar rechtvaardigheid. De puberteit verloopt niet bij elke keti op dezelfde manier. Vaak is het ofwel een intens, diep en persoonlijk zoeken en opbouwen van identiteit, ofwel maar een wachten om daarna als aangepast individu te leven in de gewone volwassenheid. Keti’s zijn al een stukje volwassener dan tito’s. Ze kunnen een echte groep vormen en voelen zich ook echt ‘groep’. Ze kunnen hun eigen grenzen en kwaliteiten al veel beter inschatten, los van populariteit. Hierdoor vermindert ook het pestgedrag, al wordt er af en toe eens van het rechte pad afgeweken. Keti’s zijn in staat anderen en regels bewust te respecteren.