Tito's

Leeftijd: 
1ste en 2de middelbaar

Wie zijn ze?

Tito’s zitten in een grote veranderingsperiode. Naast de lichamelijke veranderingen, die hun geest belasten, wordt ook hun hele veilige wereldje door elkaar geschud. Lichamelijk worden ze volwassen, maar door de maatschappij worden ze niet als volwassenen aanvaard. Ze zijn geen kind meer, maar toch nog jong en maatschappelijk onvolwassen. Vaak moeten tito’s als volwassenen reageren op bepaalde situaties, en anderzijds worden ze nog behandeld als een kind. Dat alles merk je in hun onrustige gedragingen. Tito’s zijn onzeker en vertonen experimenteel gedrag (bv. roken, vrijen). Vaak worden ze wispelturig: enorme giechelbuien wisselen af met plotse huilbuien. Meisjes zijn sneller moe bij actieve spelen, vooral tijdens de periode van de eerste maandstonden. Jongens verschillen sterk in grootte en gewicht en zijn vaak onhandig. Het denken van tito’s evolueert van concreet naar abstract. Dat wil zeggen dat tito’s in staat zijn om los van concrete voorbeelden te denken en te spelen.